Cờ tướng nhập môn: (Quách Anh Tú – Lê Thiên Vị)

Cờ tướng nhập môn: (Quách Anh Tú – Lê Thiên Vị)

Nhà Xuất Bản Trẻ 1998

Sách dày 260 trang

Advertisements