Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã (Liên đoàn cờ Việt Nam – tạp chí người chơi cờ)

Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã (Liên đoàn cờ Việt Nam – tạp chí người chơi cờ)

NXB Hà Nội 2007

Báo giá: 50.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911

Advertisements