Sách cờ tướng đi theo bộ

Sách đi theo bộ:

Cờ tàn thực dụng (đỗ cảnh minh) 2 tập

Cờ tướng: Phán đoán hình thế của Khai Cục và Trung Cục – Cờ tướng: Phán đoán hình thế trong Tàn cục ( Hoàng Thiếu Long)

Tủ sách nghệ thuật chơi cờ tướng:
Dụng Xe trong cuộc cờ
Dụng Pháo trong cuộc cờ
Dụng Mã trong cuộc cờ
Dụng Chốt trong cuộc cờ

Tinh hoa cờ tàn thực chiến ( Trương Tôn viên ) Tượng kỳ thực chiến tàn cục tinh giải – 2 tập

Tinh hoa chiến thuật Trung cục ( Hoàng Thiếu Long ) 4 tập

Sách cờ tướng mới: 0988.674.911

 Hình ảnh đang được cập nhật!

Sách mới về:
Tượng kỳ bố cục phi đao
Tuyệt kỹ trung cục thực dụng cờ tướng
Tinh hoa trung cục thực dụng cờ tướng
Kỹ xảo trung cục thực dụng cờ tướng
Tượng kỳ tiền phong
Những thế cờ tinh tuý!!!

Liên hệ mua: 0988.674.911