Cờ tướng : Nguyên lý Trung Cục (TG: Tôn chí Vĩ, Lí Trung kiện ) – Người dịch: Vũ Thiện Bảo, Nguyễn đại Thắng 2015

Cờ tướng : Nguyên lý Trung Cục (TG: Tôn chí Vĩ, Lí Trung kiện ) – Người dịch: Vũ Thiện Bảo, Nguyễn đại Thắng 2015