Sách cờ tướng mới về 2016

Sách cờ tướng mới về 2016

 • Sách lược và phương pháp băt quân
 • Xe pháo mã phối hợp sát chiêu
 • Chiến thuật cầu hòa
 • Thích tình nhã thú tân biên, quyền hạ
 • Thích tình nhã thú tân biên, quyền thượng
 • Mã pháo tàn cuộc sát chiêu
 • Trúc hương trai
 • Tinh hoa giang hồ thế chiến
 • Tâm vũ tàn biên
 • Tượng kỳ tàn cuộc sát chiêu diệu thủ
 • tượng kỳ tàn cuộc quyết thắng
 • Bách cục tượng kỳ
 • Mộng nhập thần cơ tân biên
 • Hỗn chiến kỳ kế

Báo giá: Vui lòng liên hệ Mr. Hải 0988674911 email: hunghai1111@gmail.com

Cờ tướng : Nguyên lý Trung Cục (TG: Tôn chí Vĩ, Lí Trung kiện ) – Người dịch: Vũ Thiện Bảo, Nguyễn đại Thắng 2015

Cờ tướng : Nguyên lý Trung Cục (TG: Tôn chí Vĩ, Lí Trung kiện ) – Người dịch: Vũ Thiện Bảo, Nguyễn đại Thắng 2015

Sách cờ tướng đi theo bộ

Sách đi theo bộ:

Cờ tàn thực dụng (đỗ cảnh minh) 2 tập

Cờ tướng: Phán đoán hình thế của Khai Cục và Trung Cục – Cờ tướng: Phán đoán hình thế trong Tàn cục ( Hoàng Thiếu Long)

Tủ sách nghệ thuật chơi cờ tướng:
Dụng Xe trong cuộc cờ
Dụng Pháo trong cuộc cờ
Dụng Mã trong cuộc cờ
Dụng Chốt trong cuộc cờ

Tinh hoa cờ tàn thực chiến ( Trương Tôn viên ) Tượng kỳ thực chiến tàn cục tinh giải – 2 tập

Tinh hoa chiến thuật Trung cục ( Hoàng Thiếu Long ) 4 tập

Sách cờ tướng mới: 0988.674.911

 Hình ảnh đang được cập nhật!

Sách mới về:
Tượng kỳ bố cục phi đao
Tuyệt kỹ trung cục thực dụng cờ tướng
Tinh hoa trung cục thực dụng cờ tướng
Kỹ xảo trung cục thực dụng cờ tướng
Tượng kỳ tiền phong
Những thế cờ tinh tuý!!!

Liên hệ mua: 0988.674.911