Sách cờ tướng mới: 0988.674.911

 Hình ảnh đang được cập nhật!

Sách mới về:
Tượng kỳ bố cục phi đao
Tuyệt kỹ trung cục thực dụng cờ tướng
Tinh hoa trung cục thực dụng cờ tướng
Kỹ xảo trung cục thực dụng cờ tướng
Tượng kỳ tiền phong
Những thế cờ tinh tuý!!!

Liên hệ mua: 0988.674.911