Bộ nắp chơi cờ úp ( một màu hoặc hai màu)

Bộ nắp chơi cờ úp ( một màu hoặc hai màu)

Liên hệ: shopco.vn số Hotline: 0988674911

Một bộ gồm 30 nắp. Báo giá: 80.000 đ ( được chọn màu

Bảo hành: Quý khách mất một, 2 nắp đã mua của shop liên hệ để được thêm nắp miễn phí ( 1 lần )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s