117 Bài tập cơ bản Những đòn phối hợp công sát – bắt đầu học chơi cờ tướng (Trọng Nhân – NXB Thể dục thể thao)

117 Bài tập cơ bản Những đòn phối hợp công sát – bắt đầu học chơi cờ tướng (Trọng Nhân – NXB Thể dục thể thao)

Để mua vui lòng liên hệ: Chienxahanoi – 0988.674.911

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s